Algemene voorwaarden van toepassing op Breastmilktest onderdeel van Meetmoedermelk.

van

www.Breastmilktest.eu

e-mail: info@breastmilktest.nl
Website: www.breastmilktest.eu

KvK Den Bosch: 30250625

BTW: NL NL172919526B01

Benadrukking werkzaamheden en rol van Meetmoedermelk in het onderzoeken van moedermelk:

Meetmoedermelk;

Rapporteert de uitkomst van de aangevraagde parameters in moedermelk van borstvoedende mature en premature vrouwen.

Het rapporteren is mogelijk op de volgende parameters; vet, eiwit, lactose, energiewaarde en mangaan, magnesium, kalium, natrium, zink, calcium, fosfor, ijzer.

Uit de resultanten van vet, eiwit, lactose, berekent Meetmoedermelk de Energiewaarde in Kcal. Meetmoedermelk geeft GEEN advies of uitspraak over het resultaat en garandeert enkel een zorgvuldige rapportage van de uitkomst van de gevraagde parameters in Moedermelk, mits de moedermelk conform de handleiding is verstuurd.

Informatie over vergelijkbare samenstellingen van moedermelk staan in tabelvorm op de internetsite vermeld.

 

Algemene Voorwaarden MeetMoedermelk

 1. Algemene voorwaarden.

1.1.      MeetMoederMelk.nl; hier te noemen MeetMoedermelk gevestigd in Rosmalen als onderdeel van kvknummer: 30250625.

1.2.      Opdrachtgever; een ieder in opdracht van wie MeetMoedermelk een aanvraag tot onderzoek aanvraagt van moedermelk en de resultaten aan gaat rapporteren. Indien opdrachtgever handelt als vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een lactatiekundige) van een derde is opdrachtgever naast de vertegenwoordigde hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen van deze vertegenwoordiger.

1.3.      Opdracht; alle werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever die door Meetmoedermelk worden uitgevoerd. Onder werkzaamheden wordt verstaan, het aanvragen van een onderzoek van parameters in moedermelk via een laboratorium, en het rapporteren van uitkomstgegevens.

1.4.      Onderzoek; een door MeetMoedermelk aangemeld onderzoek naar parameters in moedermelk uitgevoerd in laboratorium.

1.5.      Parameters; mogelijk aanwezig in moedermelk zoals vet, eiwit, lactose, voedingswaarde (energie), mangaan, magnesium, kalium, natrium, zink, calcium, fosfor, ijzer.

1.6.      Resultaat; de uitkomst getallen van de aangevraagde parameters weergegeven in gram of in Kcal per 100 ml., de bevindingen van de aangevraagde parameters.

1.7.      Energiewaarde; resultaat van de rekensom van vet, eiwit, lactose in Kcal.

1.8.      Rapportage: de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd door MeetMoederMelk via email.

1.9.      Meetpakket; bestaande uit buisje met schroefdop en barcode, koelelement, retourenvelop met retouradres en portokosten inclusief handleiding.

1.10.    Handleiding; instructie brief aanwezig in Meetpakket, met uitleg hoe moedermelk dient te worden ingevroren, verpakt en verstuurt per post.

1.11.    Opdrachtsom, de totale prijs inclusief btw voor het onderzoeken van Moedermelk.

 1. Toepasselijkheid

2.1.      Op al onze leveringen en diensten, opdrachten zijn de onderstaande algemene voorwaarden van  toepassing. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.2.      Iedereen die bij MeetMoedermelk, moedermelk laat meten en een opdracht online plaatst, verklaart zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

2.3.      De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online opdrachten tussen MeetMoederMelk.nl en de opdrachtgever.

2.4.      MeetMoedermelk heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

 

 1. Opdracht

3.1.      Een opdracht komt tot stand nadat een opdrachtgever via de internetsite van www.breastmilktest.eu een opdracht voor een onderzoek plaatst en deze opdracht via een orderbevestiging door MeetMoederMelk wordt geaccepteerd.

3.2.      Opdrachten dienen via de internetsite te geschieden indien opdrachten in een andere vorm geschieden dient er een email verzonden te worden aan info@breastmilktest.eu

 1. Afname/kolven van moedermelk

4.1.      De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afname van moedermelk, verpakken en het invriesproces conform de handleiding van MeetMoedermelk.

4.2.      Moedermelk wordt bij ontvangst door het laboratorium getoetst aan de algemene deugdelijkheidscriteria (oa. identificatie en verpakking) Voor het in behandeling nemen van moedermelk wordt het onderzocht op geschiktheid.

4.3.      Indien het transport (TNT) van moedermelk of materialen beschadigd aankomen in het laboratorium of andere verwijtbare tekortkomingen waardoor de moedermelk niet te onderzoeken is, kan de opdrachtgever hoogstens aanspraak maken op vergoeding van de portokosten.

4.4.      Indien blijkt dat de opdrachtgever niets valt te verwijten bij ongeschikte moedermelk, zal MeetMoedermelk de opdrachtgever een compleet nieuwe meetpakket kosteloos toesturen.

 1. Onderzoek

5.1.      MeetMoedermelk zal de opdracht op objectieve wijze met de nodige zorg en vakmanschap laten uitvoeren door een geaccrediteerd Laboratorium.

5.2.      De opdrachtgever stemt ermee in dat MeetMoedermelk het onderzoek door een extern laboratorium laat uitvoeren.

 1. Resultaten en rapportage

6.1.      Na afloop van het laboratorium onderzoek ontvangt de opdrachtgever van MeetMoedermelk zo spoedig mogelijk een rapportage en of uitslag overeenkomstig de aangevraagde parameters.

6.2.      Deze rapportage geschiedt enkel via email, indien anders gewenst, dient de opdrachtgever hier MeetMoedermelk bij de aanvraag van te voren in kennis te stellen.

6.3.      Bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van de uitslagen, dient de opdrachtgever rekening te houden met de testeigenschappen van de laboratorium test, maar ook met andere kritische factoren zoals de instructie conform de handleiding; zoals verpakken en de wijze van invriezen, het merken en transporteren van moedermelk via de TNT.

 1. Prijzen
  Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief 19% BTW en verzendkosten en retourverzendkosten.
 2. Opdrachten

8.1.      MeetMoedermelk garandeert dat de door haar geleverde opdrachten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid.

8.2.      Direct na de geplaatste order ontvangt de opdrachtgever een bevestiging per e-mail met daarin het besteloverzicht en de totale kosten.

8.3.      Alle opdrachten die op voorraad zijn worden binnen 14 werkdagen na ontvangst van de betaling ter opdracht aangeboden bij TNT post.

8.4.      Mocht om een of andere reden aanbieding bij TNT post binnen 14 werkdagen niet mogelijk zijn, dan neemt MeetMoedermelk per mail contact op.

8.5.      Indien het afleveradres binnen Nederland is, bezorgt TNT de opdracht (in de regel) binnen 2 werkdagen.

8.6.      Indien MeetMoedermelk de opdracht binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk dan uitvoeren, brengen wij u hiervan op de hoogte en kan de opdracht kosteloos geannuleerd worden.

8.7.      MeetMoedermelk is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door TNT post.

8.8.      MeetMoedermelk is niet aansprakelijk indien het afleveradres voor de opdracht niet juist is doorgegeven.

8.9.      Indien er opdrachten worden toegestuurd die niet zijn besteld, dienen wij hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht te worden.

 

 1. Annuleren opdrachten

9.1.      Het is mogelijk een opdracht te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de opdracht is geplaatst en mits de opdracht nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per mail .

9.2.      Bij het annuleren van een betaalde opdracht worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever € 10 bij het annuleren.

 

9.3.      Niet betaalde opdrachten kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.

 1. Retourneren Opdrachten

10.1.    Wanneer een opdracht niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om de opdracht te retourneren. De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de opdrachtgever.

10.2.    Voordat u een opdracht terugzendt, dient u hierover per e-mail contact op te nemen met Meetmoedermelk. Om een retour aan te vragen stuurt de opdrachtgever een e-mail met retourverzoek voorzien van factuurnummer naar info@breastmilktest.eu

10.3.    Retourzendingen zonder bevestiging van meetmoedermelk.nl worden niet geaccepteerd.

10.4.    Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:

 1. a) Na bezorging van uw opdracht heeft u 7 dagen de tijd om de opdracht te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de opdracht niet meer ontbonden worden en is deze definitief.
 2. b) De opdrachten dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongebruikt, in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden.
 3. c) Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen.
 4. d) Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere opdrachten) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.

 

 1. Betaling

 

11.1.    MeetMoedermelk factureert de opdrachtgever direct na de opdracht via email

 

11.2.    Betaling geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum.

 

11.3.    Overschrijden van de betalingstermijn heeft tot gevolg dat de opdracht niet meer in behandeling wordt genomen.

 

11.4.    Nadat de opdrachtgever de factuur heeft voldaan wordt het meetpakket per TNT post toegestuurd aan de opdrachtgever binnen de gestelde termijn van 14 werkdagen.

 

 

 1. Aansprakelijkheid

12.1.    MeetMoedermelk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die na levering, door gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons geleverde meetpakket en resultaat of door welke andere oorzaak dan ook, ontstaan is aan de opdrachtgever, aan de zaken van de opdrachtgever, aan opdrachtgevers gezinsleden, aan zaken van opdrachtgevers gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden.

12.2.    De inhoud van de internet site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. MeetMoedermelk kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. MeetMoedermelk is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

12.3.    MeetMoedermelk sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid voor enige schade, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte opdrachten uit.

12.4.    Wanneer MeetMoedermelk van een gebrekkig resultaat aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van MeetMoederMelk.nl beperkt tot vervanging van het verstuurde meetpakket, dan wel terugbetaling van de prijs. Bovendien is MeetMoedermelk niet aansprakelijk indien de schade is veroorzaakt door opzet en/of het niet in acht nemen van de handleiding vermeld in het meetpakket, of door oneigenlijk gebruik van de opdrachtgever

12.5.    MeetMoedermelk is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zullen wij de prijs zo spoedig mogelijk aanpassen.

12.6.    MeetMoedermelk kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de wisselende uitslagen/resultaten bij de meerdere opdrachten van voedingswaarden van 1 opdrachtgever, en rapporteert enkel de uitslagen en geeft geen advies over de uitkomsten/resultaten.

12.7.    MeetMoedermelk is gehouden bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Indien MeetMoedermelk voor het uitvoeren van haar werkzaamheden terugvalt op een ander laboratorium (bijvoorbeeld omdat het huidige laboratorium failliet gaat) is de aansprakelijkheid van MeetMoedermelk beperkt tot ten hoogste bedrag van de opdrachtsom.

12.8.    MeetMoedermelk aanvaart geen aansprakelijkheid voor het verkeerd overkomen van mondelinge informatie, daaronder nadrukkelijk begrepen onderzoeksresultaten en/of uitslagen, verstrekte adviezen en verschafte gegevens. Evenmin aanvaart MeetMoedermelk aansprakelijkheid voor het verkeerd overkomen van berichten (zoals fax of email) en gevolgde van storingen in infrastructurele communicatie lijnen dan wel verband houdende kwaliteit of storingen van de ontvangende apparatuur,hieronder begrepen elektronisch informatiedrager, internet, of email.

 1. Overmacht

13.1.    Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MeetMoedermelk in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontvinden, door dit schriftelijk mee te delen en zonder dat MeetMoedermelk gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 1. Persoonsgegevens

14.1.    Alle persoonsgegevens worden door MeetMoederMelk.nl gebruikt en de resultaten worden  verwerkt in een database voor nadere onderzoeksgegevens en analyses.

 

 1. Vragen en klachten

15.1.    Mochten er vragen of klachten zijn over de opdracht, dan wordt verzocht om ons hierover via e-mail te berichten (info@meetmoedermelk.nl). Men ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 werkdagen bericht.

 1. Copyright beeld- en tekstmateriaal

16.1.    Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te vereenvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

 1. Intellectuele eigendom

17.1.    Alle rechten van intellectuele eigendom op alle gegevens, databanken alsmede het voorbereiden van het materiaal van het meetpakket, berusten bij MeetMoedermelk. Opdrachtgever krijgt niet het recht tot gebruik van de rechten tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 1. Verwijzing

18.1     Naar deze algemene voorwaarden kan worden verwezen als “Algemene Voorwaarden MeetMoedermelk”, deze voorwaarden zijn vrij te downloaden de internetsite www.breastmilktest.eu en vrij opvraagbaar via email

2010